Servis

Na všechny námi dodané stroje zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Servisní práce provádíme i na strojích které jsme nedodali, nejsme limitováni výrobcem.

Opravíme Vám:
Udírny, řezačky, masírky, nastřikovačky, kutry, kotle, pánve, myčky, stahovačky kůže, vakuové baličky a další zařízení, nejsme limitování výrobcem stroje.

Další služby:

  • Zajišťujeme dodávky řídících jednotek ADITEC, a jejich instalaci za starší řídíci jednotky jako například JUMO KPF 92, LPF 100 a další. Dodáváme vpichové jehly, prostorová čidla, regulační techniku, pneumatické válce, vodní a pneumatické ventily, náhradní díly na většinu strojů a zařízní.
  • Zákazníkům se kterými spolupracujeme garantujeme náhradní díly na námi servisované stroje skladem.
  • V případě rozsáhlejší opravy disponujeme ucelenou řadou strojů, které Vám můžeme zapůjčit.

 

Pravidelný servis:
Nově Vám nabízíme periodické servisní prohlídky na základě servisní smlouvy – dle typu a počtu strojů, se stanoví servisní plán, ten je poté v pravidelných intervalech realizován na jednotlivých strojích.
V praxi to vypadá tak že například každý měsíc, týden, či čtvrt rok, se ve stanovený den dostaví naši technici, zkontrolují všechny stroje, provedou údržbu stanovenou smlouvou případně dohodnutou se zákazníkem při minulé návštěvě. Dotáhnou řemeny, promažou veškeré stroje, zkontrolují náplně, popřípadě vymění olej a filtry u vývěv atd.
Pokud zjistí nějaké opotřebení, například těsnění, opotřebovaná gufera po dohodě se zákazníkem je vymění,nebo dohodnou zda se problém bude řešit samostatně, nebo v rámci příští periodické prohlídky.
Sepíší protokol o provedených úkonech, zjištěných závadách a doporučených úkonech na další periodické prohlídce.
Cena je stanovována individuálně dle rozsahu a četnosti prohlídek.
Zákazníkům se servisní smlouvou poskytujeme zvýhodněné podmínky na servisní práce, a přednostní příjezd v případě poruchy.

Ceník servisních prací:
Hodinová sazba od 450,- Kč (minimální účtovaná jednotka je 1 hodina)
Cestovné 13,- Kč / 1 km (v ceně je započten ztrátový čas technika na cestě)
Ceny generálních oprav a prací většího rozsahu jsou stanovovány dohodou na základě nabídky.

Uvedené ceny neobsahují DPH